link do mapy strony
polskienglishdeutsche

Jak zostać Naszym Mieszkańcem

 

Dom Opieki „Soar” w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. A.F Modrzewskiego 25 jest „Domem pomocy społecznej” – w rozumieniu przepisu art. 54 i nn. ustawy o pomocy społecznej.
Dysponujemy 31 miejscami dla pensjonariuszy, z czego 28 miejsc przeznaczonych jest na pobyt osób ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Spoełcznej
, a 3 miejsca przeznaczonych jest na pobyt osób bez skierowania.

Nie ma żadnych różnic pomiędzy standardem usług oferowanych osobom ze skierowaniem i bez skierowania.

Różnica polega wyłącznie na sposobie wnoszenia opłat za pobyt – (w przypadku osób bez skierowania 100 % odpłatności pokrywa Pensjonariusz lub osoba przez niego wskazana w odróżnieniu od osób ze skierowaniem, które pokrywają tę odpłatność do wysokości 70 % swojego dochodu zaś resztę uiszcza się na podstawie art. 61 ustawy o pomocy społecznej).

Sama wysokość odpłatności uzależniona jest od tzw. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Opieki „Soar”

Zmiana wysokości opłaty dotyczy okresu obowiązywania średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Opieki „Soar” określonego powołanymi Zarządzeniami Starosty Bielskiego.

 

Osoba zainteresowana pobytem (ze skierowaniem)

 

- Zgłasza wniosek „o umieszczenie w Domu Opieki SOAR”, do właściwej jednostki pomocy społecznej (MOPS, GOSP) znajdującej się na terenie zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce,

- Składa pisemną prośbę, do Rady Parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku-Białej przy Placu Lutra 1.

 

Po uzyskaniu, pisemnej zgody ze strony Rady Parafialnej oraz decyzji o umieszczeniu w DPS SOAR z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej należy skontaktować się z Naszym biurem Domu Opieki i umówić się na spotkanie z dyrektorem placówki. Przyszły klient zostanie poinformowany o ilości wolnych miejsc lub o ilości osób oczekujących na przyjęcie.

 

Na umówionym spotkaniu po wcześniejszym wyznaczonym terminie (dyrektor placówki bądź osoba wyznaczona przez niego) poinformuje przyszłego klienta o możliwości przyjęcia, ustala z nim godzinę przyjęcia. Następuje przyjęcie.

 

2. Osoba zainteresowana pobytem (bez skierowania) w Domu Opieki „Soar” bądź działający w jej imieniu opiekun prawny, faktyczny lub pełnomocnik)

 

- zgłasza się u Dyrektora Domu przy ul. Modrzewskiego 25 w Bielsku-Białej lub u Kierownictwa Organu Założycielskiego – to jest Proboszcza Ewangelicko-Augsburskiej Parafii w Bielsku Pl. Ks. Dr M. Lutra 12 w Bielsku-Białej, który udziela wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania domu.

- wypełnia odpowiednio przygotowane druki – formularze zawierające m.in. dane osobowe, adresowe, podstawowe i istotne informacje dotyczące stanu zdrowia przyszłego pensjonariusza domu, a także informacje z jakiego źródła i w jakiej formie będzie dokonywana odpłatność za pobyt w Domu Opieki „Soar”

O przyjęciu osoby do Domu Opieki „Soar” decydują łącznie: Prezes lub Wiceprezes Rady Parafialnej oraz Dyrektor Domu Opieki „Soar”

Przyjęcie osoby bez skierowania Domu Opieki „Soar” poprzedza zawarcie umowy cywilnoprawnej określającej wzajemne prawa i obowiązki Stron.

 

 

Obowiązkiem osoby starającej się o przyjęcie bez skierowania do Domu Opieki „Soar” lub jej opiekuna bądź pełnomocnika) jest udzielenie Dyrekcji Domu wyczerpujących informacji na temat osoby przyszłego Pensjonariusza, jego sytuacji rodzinnej i zdrowotnej oraz przekazanie informacji mogących mieć wpływ na prawidłowość zapewnienia tej osobie należytej opieki.

Przyjęcie osoby bez skierowania do Domu Opieki „Soar” może nastąpić wyłącznie w sytuacji posiadania AKTUALNIE wolnego miejsca. Nie prowadzi się „listy osób oczekujących” itp.

 

 

 

 

zadaj pytanie, komentuj
dodaj pytanie, komentarz
przepisz
Ewangelicki Dom Opieki SOAR
Ul. A. Frycza Modrzewskiego 25
tel. 33 812 61 64    email: biuro@dps-soar.pl

Stronę ufundował i stworzył
Programista Szymon Skurski
Serdecznie Dziękujemy