link do mapy strony
polskienglishdeutsche

Historia

Ewangelicki Dom Opieki SOAR

Historia budynku „SOAR” wg. ”Z dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej” p. Piotra Keniga.

Ksiądz dr Teodor Haase w 1861 r. założył w Bielsku Ewangelicki Związek Kobiet. Panie utrzymywały początkowo ochronkę dla małych dzieci, które w 1872 roku przekształcono w sierociniec dla dziewcząt. Od 1897 r. do sierocińca zaczęto przyjmować także chłopców. Sierociniec mieścił się prawdopodobnie w tym samym miejscu,
w nieistniejącym już obiekcie, którego fragment pozostał tuż obok dzisiejszego budynku Soar, gdzie znajduje się Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

W latach 1904-1905 wzniesiono budynek „Śląskiego Ewangelickiego Domu Diakonis” na rogu ul. Modrzewskiego i ul. Listopadowej. Obecnie w tym budynku znajduje się prokuratura.

W 1892 r. z inicjatywy ks. Teodora Hassego, powstało w Cieszynie, Zgromadzenie Sióstr, którego zadaniem była obsługa tamtejszego szpitala ewangelickiego. Siostry pochodziły przeważnie z pod cieszyńskich wsi. Zakonnice zajmowały się również szpitalem im. Cesarza Franciszka Józefa, który powstał w 1893 roku. Ówczesne Władze Państwa Polskiego, przejęły szpital cieszyński a siostry przeniosły się do Bielska i zamieszkały początkowo w nieistniejącym już dziś budynku przy ul. Orkana 22. Poza szpitalem siostry zakonne działały też na rzecz sierocińca i miejskiego domu opieki.

Parafia Ewangelicka w latach 1906-1907 wybudowała nowy obiekt dla potrzeb sierocińca. To właśnie w nim się mieści obecnie Dom Opieki „SOAR”, który jest przeznaczony dla 28 osób w podeszłym wieku.

Krótko po II wojnie światowej Parafia, prowadziła Dom Małego Dziecka, który został szybko upaństwowiony. Po jego likwidacji, w pomieszczeniach urządzono Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ).

W marcu 1957 roku ks. Adam Piotr Wegert został Seniorem Diecezji Cieszyńskiej.
W czasie jego kadencji otynkowano kościół oraz odmalowano jego wnętrze. W 1959 roku odzyskano dom wypoczynkowy dla sióstr w Wapienicy, który został odebrany przez władze komunistyczne. Rok później gdy został wyremontowany i poświęcony, nadano mu nazwę Betania.

W latach 1965-69 wikariuszem Parafii w Bielsku został ks. Jan Szarek, z którego inicjatywy dokończono renowację dachu, wieży kościoła oraz odmalowano jego wnętrze. Przeprowadzono generalny remont plebanii i odrestaurowano organy.

W 1980 ks. Jan Szarek został wybrany Seniorem Diecezji Cieszyńskiej. Z jego inicjatywy wzniesiono Ewangelicki Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, gdzie drukuje się m.in. „Zwiastun Ewangelicki”.

W 1991 roku ks. Jan Szarek został Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce, w związku z czym został przeniesiony do Warszawy. W jego miejsce wybrano proboszcza ks. Pawła Anweilera, który tego samego roku został biskupem Diecezji Cieszyńskiej. W latach 1992-1995 Parafia, we współpracy z Ewangelickim Stowarzyszeniem „Znaki Nadziei” z Niemiec, podjęła inwestycję adaptacji dawnego sierocińca na potrzeby domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. W roku 1992 biura zakładu opieki zdrowotnej, które mieściły się w dawnym sierocińcu zostały przeniesione w inne miejsce.

01.06.1995 roku rozpoczął swoją działalność charytatywną Ewangelicki Dom Opieki „Soar”. Kierownikiem Domu została pani Halina Anweiler - żona biskupa Pawła Anweilera, która prowadziła Dom przez 20 lat. Nadzór nad domem sprawował Zarząd Ewangelickiego Domu Opieki SOAR, który jest wybierany z członków Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko
– Augsburskiej w Bielsku. W latach 1995-1996 w skład zarządu wchodzili przewodniczący: Pan Andrzej Czyż, proboszcz: ks. Paweł Anweiler, kierownik domu: Pani Halina Anweiler
a członkami zarządu byli: Pan Karol Cieślar oraz Pan Henryk Śleziński. W kolejnych latach
1997–2001 przewodniczącym zarządu nadal pozostaje Pan Andrzej Czyż, proboszcz
ks. Paweł Anweiler, kierownik domu Pani Halina Anweiler a członkami zostają Pan Jan Machalica i Pan Piotr Bogusz. W 2002 roku przewodniczącym zarządu zostaje Pan Piotr Bogusz, proboszcz ks. Paweł Anweiler, kierownik domu Pani Halina Anweiler a członkami byli: Pan Andrzej Czyż i Pan Jan Machalica. Od 2007-2009 przewodniczącym zarządu jest Pan Jan Cholewik, proboszcz ks. Paweł Anweiler, kierownik domu Pani Halina Anweiler
a członkami są Pan Henryk Malejka i Pan Jan Machalica. W obecnym zarządzie od 2012 roku zasiadają Pan Henryk Malejka jako przewodniczący, proboszcz bp Paweł Anweiler, kierownik domu Pani Halina Anweiler a członkami zarządu są Pani Aurelia Ryrych i Pan Jan Cholewik. Od 2015 roku dyrektor Pani Małgorzata Skurska zastąpiła Panią Halinę Anweiler.

Podczas dwudziestoletniej działalności domu, wsparcia duchowego jego mieszkańcom udzielało wiele osób między innymi; ks. biskup Paweł Anweiler, ks. Henryk Mach,
ks. Andrzej Mendrok, ks. Krzysztof Cienciała, Pan Jan Broda, Pan Jan Cieślar, Pan Józef Małysz oraz wielu innych za co serdecznie Wszystkim dziękujemy.

 

zadaj pytanie, komentuj
dodaj pytanie, komentarz
przepisz
Ewangelicki Dom Opieki SOAR
Ul. A. Frycza Modrzewskiego 25
tel. 33 812 61 64    email: biuro@dps-soar.pl

Stronę ufundował i stworzył
Programista Szymon Skurski
Serdecznie Dziękujemy